Akkaş Hukuk

Avukatlık & Arabulucuk

Bürosu

1992’den bugüne İstanbul Ataşehir’de hizmetinizdeyiz

Akkaş Hukuk Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu

İstanbul Barosu’na kayıtlı Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş tarafından kurulan Akkaş Hukuk Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, çeyrek asırlık hukuki tecrübesi ile 1992 yılından beri İstanbul’da Hukuk Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Avukatlarımız; şirketler hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerimize şirket kuruluşu, şirketlere yönelik hukuki altyapının oluşturulması, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve sürekli hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca, hukuk bürosu olarak aile hukuku ile ilgili olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları ile mal rejiminin tasfiyesi konularında her türlü hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Ceza hukukunda da cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Miras hukukunda, vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset işlemlerinin yürütülmesi, miras hukukundan doğan ecri misil ve izale-i şüyu gibi dava ile uyuşmazlıkların çözümünde önleyici ve onarıcı hukuki hizmetler vermekteyiz.

1992'den Bugüne Faaliyetteyiz

Hukuk Büromuz; gayrimenkul hukuku kaynaklı, sözleşmelerin düzenlenmesi, terkin ve tescil davalarının takibi, yine kira hukuku kapsamında sözleşmelerin tanzim edilmesi ve incelenmesi, idari ve adli yollardan tahliye sağlanması, kat mülkiyeti kanunu kapsamında uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözümlenmesine ilişkin hizmetleri sağlamaktadır.

Ekibimiz, müvekkillerimizin alacaklarına kavuşması için icra hukuku ve borçlar hukuku kapsamında hakkaniyetli çözüm yolları sunmaktadır.

Akkaş Hukuk Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu

Yine iş hukukundan doğan işçi işveren uyuşmazlıklarının önüne geçmek amacıyla sözleşmelerin düzenlenmesi, tarafların bilgilendirilmesi, süreçlerin takibi hizmetlerinin yanı sıra ortaya çıkan uyuşmazlıkların arabuluculuk gibi alternatif çözüm yöntemleriyle adil şekilde sonlandırılması konusunda yardım etmekteyiz.

Sağlık hukuku kapsamında ekibimiz, hasta ve hekim haklarının korunması, sağlık hizmeti yürütenlerin gerek eser sözleşmesi gerekse vekalet sözleşmesi kapsamında sorumluluklarına aykırı davranışından veya tıbbi hatasından doğan zararların giderilmesi hususunda hukuki destek sağlamaktadır.

Arb. Av. Selçuk Akkaş

Kurucu

Akkaş Hukuk Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu kurucusu Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş 1992 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olmuştur. Kendisi başta ticaret hukuku, şirketler hukuku olmak üzere avukatlıkta 29. yılını tamamlamış olmanın haklı gururu ile müvekkillerimize hizmet etmektedir. Avukat Selçuk bey ayrıca boşanma davaları, miras hukuku, gayrimenkul hukuku, ve iş hukuku avukatı olarak davalar almakta ve bu konulardaki uyuşmazlıkların çözümünde bilfiil çalışmaktadır.

Arabulucu Selçuk Akkaş, 2014 yılında yapılan sınavları geçmiş, T.C. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na 1224 sicil numarası ile Arabulucu olarak kaydolmuştur. Kendisi ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu‘na kayıtlı Marka Vekili ve Patent Vekili olarak çalışmakta ve özellikle marka ve patent ihlali, kötü niyetli tescil ve tazminat konularında ve diğer özel hukuk uyuşmazlıklarında müvekkillerimizi temsil etmektedir.

Akkaş Hukuk Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu

Faaliyetlerimiz

İstanbul boşanma avukatlarımız; boşanma, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

İstanbul ceza avukatlarımız; gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

İstanbul gayrimenkul avukatı kadromuz müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapu iptal ve tescil davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, İntifa hakkı, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu hizmetleri.

İstanbul iş hukuku avukatlarımız; işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler.

İstanbul icra avukatlarımız; müvekkillerimizin icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek senet tahsili, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takibi, itirazın iptali veya kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibinde şahıs ve kurumsal müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul kira hukuku avukatlarımız; kira bedellerini artırmak için kira tespit davası, kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davası, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi, iş yeri ve konut kira sözleşmesi hazırlanması, tahliye taahhüdü hazırlanması ve ihtiyaç sebebiyle tahliye, kiraya verenin kiralanan konut veya iş yerini tahliye ettirmesi veya konutun veya iş yerinin yeniden inşası nedeniyle tahliye hallerinde meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık, arabuluculuk ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İstanbul marka hukuku avukatlarımız; marka başvuru ve tescili ve marka iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler.

İstanbul patent hukuku avukatlarımız; patent başvuru ve tescili ve patent iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler.

İstanbul miras avukatlarımız; vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

İstanbul sağlık hukuku avukatlarımız; müvekkillerimize sağlık hukuku ve malpraktis alanında sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Avukatlarımız

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

Selçuk Akkaş

Merve

Merve Buğahan

Gizem

Gizem Nur Kalkan

Referanslar

error: Content is protected !!
× WhatsApp