Akkaş Hukuk

İstanbul Avukatlık Bürosu

Avukatları

1992’den bugüne İstanbul’da avukatlık ve arabuluculuk hizmetleri veriyoruz

İstanbul Hukuk, Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu

Akkaş Hukuk Bürosu, 30 yıldan fazla tecrübesi ile 1992 yılından beri İstanbul avukatlık bürosu olarak avukatlık ve arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Müvekkillerimizi Dinliyoruz

Müvekkillerimizin istediği çözümlerin günlük veya geçici çözümler olmadığının farkındayız.

Hızlı ve Etkili Sonuç Alıyoruz

Müvekkillerimizin sorunlarını ve bu sorunlarına çözüm beklediklerini biliyoruz.

Sonuç Odaklıyız

Sunduğumuz çözümlerle sorunların yeniden oluşmasına engel oluyoruz.

Alternatif Çözümler Üretiyoruz

Müvekkillerimiz yalnızca satırları değil satır aralarını da okuduğumuzu biliyorlar.

İstanbul Avukatlık Bürosu Hizmetlerimiz

İstanbul Barosu’na kayıtlı Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş tarafından kurulan Akkaş Hukuk Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, çeyrek asırlık hukuki tecrübesi ile 1992 yılından beri İstanbul avukatlık bürosu olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

İstanbul avukatlık bürosu avukatlarımız; şirketler hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerimize şirket kuruluşu, şirketlere yönelik hukuki altyapının oluşturulması, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve sürekli hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca, İstanbul avukatlık bürosu olarak aile hukuku ile ilgili olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları ile mal rejiminin tasfiyesi konularında her türlü hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Ceza hukukunda da cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Miras hukukunda, vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset işlemlerinin yürütülmesi, miras hukukundan doğan ecri misil ve izale-i şüyu gibi dava ile uyuşmazlıkların çözümünde önleyici ve onarıcı hukuki hizmetler vermekteyiz.

Hukuk büromuz; gayrimenkul hukuku kaynaklı, sözleşmelerin düzenlenmesi, terkin ve tescil davalarının takibi, yine kira hukuku kapsamında sözleşmelerin tanzim edilmesi ve incelenmesi, idari ve adli yollardan tahliye sağlanması, kat mülkiyeti kanunu kapsamında uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözümlenmesine ilişkin hizmetleri sağlamaktadır.

Ekibimiz, müvekkillerimizin alacaklarına kavuşması için icra hukuku ve borçlar hukuku kapsamında hakkaniyetli çözüm yolları sunmaktadır.

Yine iş hukukundan doğan işçi işveren uyuşmazlıklarının önüne geçmek amacıyla sözleşmelerin düzenlenmesi, tarafların bilgilendirilmesi, süreçlerin takibi hizmetlerinin yanı sıra ortaya çıkan uyuşmazlıkların arabuluculuk gibi alternatif çözüm yöntemleriyle adil şekilde sonlandırılması konusunda yardım etmekteyiz.

Sağlık hukuku kapsamında ekibimiz, hasta ve hekim haklarının korunması, sağlık hizmeti yürütenlerin gerek eser sözleşmesi gerekse vekalet sözleşmesi kapsamında sorumluluklarına aykırı davranışından veya tıbbi hatasından doğan zararların giderilmesi hususunda hukuki destek sağlamaktadır.

Hukuk Büromuzda çalışan avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerini kullanır ve müvekkillerle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunarlar.

Müvekkillerimizi Dinliyor, İsteklerini Biliyoruz

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız

“Hukuk Büromuzda çalışan avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerini kullanır ve müvekkillerle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunarlar.”

Selçuk Akkaş
Arabulucu, Avukat, Marka & Patent Vekili

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul avukatlık bürosu boşanma avukatlarımız; boşanma, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

İstanbul Ceza Avukatlık Bürosu

İstanbul avukatlık bürosu ceza avukatlarımız; gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

İstanbul Emlak Hukuku Avukatlık Bürosu

İstanbul avukatlık bürosu gayrimenkul avukatı kadromuz müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapu iptal ve tescil davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, İntifa hakkı, kentsel dönüşüm hukuku hizmetleri.

İstanbul avukatlık bürosu iş hukuku avukatlarımız; ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili, iş sözleşmeleri hazırlanması konularında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul İcra davaları Avukatlık Bürosu

İstanbul avukatlık bürosu icra avukatlarımız; müvekkillerimizin icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek senet tahsili, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, takibi, itirazın iptali veya kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibinde avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul avukatlık bürosu kira hukuku avukatlarımız; kira bedellerini artırmak için kira tespit davası, kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davası, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi, iş yeri ve konut kira sözleşmesi hazırlanması, tahliye taahhüdü hazırlanması, kiraya verenin kiralanan konut veya iş yerini tahliye ettirmesi konularında danışmanlık, arabuluculuk ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Referanslar

error: Content is protected !!
× WhatsApp